TUST leadership

Current Administrators

Position Name
Party Secretary Li Xuyan
Vice Party Secretary Han Jinyu
Wang Xuekui
Xia Jingbo
Zhang Aihua


Position Name
President Han Jinyu
Vice President Wang Xuekui
Lu Fuping

Tianjin University of Science & Technology

1038 Dagu Nanlu, Hexi District, Tianjin, P.R.china