Current Administrators

Position

Name

TUST Council Chairman

Bai Haili

Vice-Chairperson

Lu Fuping

An Yujian

Jia Qijun

Secretary of the Discipline Inspection Commission

Li Rong

 

Position

Name

President

Lu Fuping

Vice President

Gao Faming

Wang Min

Qu Zhigang

Tianjin University of Science & Technology

1038 Dagu Nanlu, Hexi District, Tianjin, P.R.china